Terras do Anllóns

Diario dixital en galego. A información que interesa

Política de privacidade

Terras do Anllóns informa aos seus usuarios sobre a súa política respecto ao tratamento e protección de datos de carácter persoal que poidan ser recabados pola navegación a través do sitio web.

Neste sentido, Terras do Anllóns garantiza o cumplimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflexada na Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e no Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o reglamento da LOPD. Deste xeito, os rexistros persoais que nalgún momento pudieran ser recabados para verificar a autoría das informacións non serán conservados nin cedidos a terceiras partes.