Este ano vaise a distribuír material a un total de 3.048 apicultores, que contan con 4.562 asentamentos nas zonas afectadas e un total de 92.884 colmeas. O material consiste en 2.467 trampas, 5.404 botes de 500 ml de atraente e outras 40.782 monodoses de atraente, co que se asegura o trampeo preto dos colmeares ata o mes de xuño.

No caso dos asentamentos situados en concellos nos que xa se entregaron trampas no ano 2017, este ano unicamente se lles distribuirá aos apicultores líquido atraente, aínda que en maior cantidade que outros anos, para asegurar o trampeo durante todo o período no que as raíñas están fóra dos niños. No caso dos asentamentos situados en concellos nos que non se repartiron trampas no ano 2017, no ano 2018 distribuiranse tanto trampas comerciais como líquido atraente.